מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

מחזיר אור

Term תיאור
מחזיר אור

טלסקופ הבנוי ממראה, בדרך כלל ספרית או פרבולית. בטלסקופ מחזיר אור השתמש אייזיק ניוטון בשנת 1671. איתו צפה על אובייקטים כגון הירח והירחים הגלליאניים של צדק