מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

עקומת-אור

Term תיאור
עקומת-אור

מדידת בהירותו של אובייקט לאורך פרק זמן מסויים, והצגת מדידות אלה בגרף. התוצאה ידועה בשם עקומת-אור ומשמשת כדי להציג באופן גרפי את שינוי הבהירות כתלות בזמן.

זהו אחד הכלים הנפוצים באסטרונומיה, ומשתמשים בו רבות לניתוח המידע הנאסף במצפה הכוכבים על ידי טלסקופ האינטרנט.

גרף

תמונה: עקומת האור של הפלנטה GJ 436 

 

להרחבה ראו:

פוטומטריה

טריאנגולציה

דיאגרמת HR

חור שחור

אורך גל