מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

רדיוס שוורצשילד

Term תיאור
רדיוס שוורצשילד

הערך מגדיר עבור מסה אזור המכונה חור שחור - כאשר עוצמת שדה הגרביטציה מתחזקת עם ההתקרבות אליו. וממנו ואילך כל גוף או קרינה נעים ונבלעים בתוכו. דהינו אם 'נדחס' מסתו של גוף מסויים לספירה שרדיוסה הנו רדיוס שוורצשילד של הגוף, גוף זה יענה על ההגדרה של חור שחור, עצמים או אינפורמציה אינם יכולים לצאת ממנו.

רדיוס שוורצשילד הנו פורפוציוני למסת האובייקט, והוא בקירוב \(1.48 \times 10^{-27}\) פעמים ממסתו. מהירות הבריחה (מהירות המילוט) מרדיוס שוורצשילד הנה שווה למהירות האור.

התגלה בידי קרל שוורצשילד בשנת 1917 כחלק מהפתרונות שהציע למשוואות איינשטיין.