מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

מטאוריד

Term תיאור
מטאוריד

מטאוריד הוא גוף שמימי מוצק וקטן, בהשוואה לאסטרואיד. כאשר המטאוריד נכנס לאטמוספרת כדור הארץ הוא נע במהירות גבוהה מאוד ונוצר חיכוך בינו לבין האטמוספרה. החיכוך והתחממות האוויר מובילים לעליית הטמפרטורה של חומר המטאוריד עד שהוא מתחיל להתכלות.

במידה והמטאוריד שורד את הכניסה לאטמוספרה וחלקו או כולו מגיע לקרקע - הוא מכונה בשם מטאוריט.

 

 

ראו גם המונח:

 

שיטות לגילוי אסטרואידים

פערי קירקווד

כוכב לכת נסי

מהירות בריחה

בוליד

 

אסטרואיד

שביט

מטר מטאורים