מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

גודל מוחלט

Term תיאור
גודל מוחלט

מכונה גם בהירות מוחלטת: זהו ערך מחושב, של גודלו של גוף שמימי במידה והיה מרוחק 10 פרסק (3.26~ שנות אור) מאיתנו. באמצעות הגודל המוחלט ניתן להשוות בצורה כמותית בין בהירויות של גופים בעלי הארה נראית שונה.

כדי להמיר את הבהירות הנצפית של כוכב (בהירות הנראית) לגודל מוחלט, עלינו לדעת את המרחק אליו. לחליפין, אם אנו יודעים את המרחק ואת הבהירות הנראית של הכוכב, באפשרותנו לחשב הבהירות המוחלטת שלו. שני החישובים נעשים באמצעות הביטוי המתמטי:

\(m-M=5log ({d\over 10})\)

כאשר:

m - בהירות נראית

M - בהירות מוחלטת

d - המרחק בפרסק

 

להרחבה:

מדידת המרחק לכוכבים

מרחקים וגדלים ביקום

 

ראו גם הערך -

דיאגרמת HR

עקומת אור

גודל זוויתי

בהירות נראית

אלבדו

אורך גל

מדידת המרחק לכוכבים

פרסק

פוטומטריה