מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

מישור המלקה

Term תיאור
מישור המלקה

מישור הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. נוטה בזווית (משתנה) של כ-23.5 מעלות ביחס לקו המשווה השמיימי.

נטיית מסלולם של כוכבי הלכת במערכת השמש הינה קרובה גם כן למישור המילקה.

הירח לדוגמה - נטוי בזווית של כ-5 מעלות ביחס למישור המילקה.

 

ראו גם:

חוג הגדי

חוג הסרטן

היום הארוך ביותר

היום הקצר ביותר