מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

מטאוריט

Term תיאור
מטאוריט

אסטרואיד הנכנס לאטמוספרת כדור הארץ ופוגע בקרקע. אסטרואידים גדולים יכולים ליצור גם מכתשים, אשר קוטרם תלוי במשתנים כגון : מהירות האסטרואיד, הרכבו, מאסה, זווית הפגיעה ועוד.

 

ראו גם המונח:

שיטות לגילוי אסטרואידים

פערי קירקווד

כוכב לכת נסי

מהירות בריחה

 

בוליד

מטאוריד

מטאוריט

אסטרואיד

שביט

מטר מטאורים