מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

רדיו טלסקופ

Term תיאור
רדיו טלסקופ

טלסקופ הקולט קרינה אלקטרומגנטית בתחום גלי הרדיו. זו נפלטת בעיקר מגופים כמו השמש וגלקסיות.