מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

רוח השמש

Term תיאור
רוח השמש

שטף חלקיקים טעונים המגיעים מהשמש. לרוח השמש השפעה גדולה על האסטרונאוטים בחלל. וכן לתושבי כדור הארץ, אם כי במידה מעטה יחסית.